Obrazy

Technika:
farba plakatowa na papierze lub na płótnie.

Obrazy powstają w dwóch etapach.
Pierwszy etap polega na spontanicznym zamalowywaniu
barwnymi plamami całej powierzchni podobrazia. Drugi zaś
na rysowaniu barwnych kresek. Układy kresek zależne są
od cech wcześniej namalowanych plam.


Rysunki

Technika:
ołówek na papierze
lub
tusz na papierze.

Rysunki wykonywane są na papierach chińskich lub japońskich
różnej twardości ołówkami lub piórkiem i tuszem.


Obiekty

Technika:
masa papierowa, farba plakatowa, tusz, ołówek.

Kreski i plamy barwne malowane są na własnoręcznie
przygotowanej, ukształtowanej, barwionej i odpowiednio suszonej masie papierowej.


Grafiki komputerowe

Technika:
druk drukarką atramentową na matowym papierze
fotograficznym.

Wykonane cyfrowo zdjęcia są kadrowane, obrabiane
i przekształcane za pomocą odpowiednich programów
graficznych.