Jarosław Bil urodził się 27 stycznia 1956 roku w Gdańsku.
Dwa lata później przeniósł się do Wrocławia. Latem 1981 roku
wyemigrował do Niemiec. Od marca 1982 roku mieszka w Goslar.

W latach 1975 - 1981 studiował na Wydziale Elektroniki
Politechniki Wrocławskiej, natomiast od 1983 do 1988 roku
w Instytucie Matematyki TU Clausthal (Technische Universität
Clausthal) w Clausthal-Zellerfeld.

Pracę twórczą w dziedzinie rysunku rozpoczął w roku 1985.
Rok później zaczął kształtować i barwić obiekty z masy
papierowej. Pierwsze obrazy i grafiki komputerowe powstały
w 1988 roku.